METSA TURUVÄÄRTUSE HINDAMINE

Mida sisaldab metsa hindamine?

 • eraldiste moodustamine ja inventeerimine
 • metsaplaani koostamine
 • takseerandmed
 • raiest saadavate sortimentide mahu leidmine puuliikide kaupa
 • tulude ja kulude arvestus
 • hindamisakt

Miks metsa hinnatakse?

 • täpse raiemahu hindamiseks
 • raiumisega tekitatud kahju suuruse määramiseks

Teostame:

 • osapinnalist kluppimist (proovitükid)
 • ülepinnalist kluppimist
 • kändude kluppimist

Metsa hindamise kohta saad lugeda veel siit.

Kuidas metsa hinnatakse ja raiet planeeritakse? Vaata videot siit.

Metsa hindamise metoodiline juhend

Kuidas metsa mõõdetakse? Loe siit.


Foto on teinud Ever Nurme.

Metsaeksperdist

Metsaekspert on erapooletu metsa korraldamise, metsa hindamise, metsandusliku ekspertiisi- konsultatsiooni- ja koolitusfirma. Asutatud aastal 1997.

Võta meiega ühendust

Telefon: +372 742 2355

Mobiil: +372 524 0160 või  +372 515 5332

E-post: info@metsaekspert.ee

© 2018 Metsaekspert OÜ

Search