Riigi toetus metsaomanikule

LUGUPEETUD METSAOMANIKUD
Teil on võimalik taotleda
TOETUST ERINEVATELE METSANDUSLIKELE TEGEVUSTELE?

 

 Koostöös Kesk-Eesti Metsaomanikud MTÜ-ga pakume oma klientidele metsanduslike (sh. kavade) toetuste taotlemise võimalust riiklikest vahenditest.

 

METSAINVENTEERIMISE TOETUS

 

Metsa inventeerimise  toetus on metsaregistrisse kantud inventeerimisandmetele  kuni 100% arve summast, aga mitte rohkem kui 10 EUR/ha.

 Toetust ei maksta, kui inventeerimisandmete kandmisest metsaregistrisse on möödunud rohkem kui 2 aastat.

2017. aasta taotlusvoor on 15. detsember. SA Erametsakeskus informeerib järgmistest võimalikest taotlusvoorudest.

SA Erametsakeskuse (EMK) kaudu on Eesti Vabariigi siseriiklikest vahenditest võimalik lisaks  metsa inventeerimisele taotleda toetust järgnevatele tegevustele:

  • erametsaomanike nõustamise toetus (kuni 100% nõuandeteenust saanud nõustamistoetust makstakse iga metsaomaniku kohta kuni 1 h aastas);
  • metsa uuendamise toetus (mineraliseerimine, taimed, istutamine, kultuuride hooldamine. Metsaühistu kaudu 600 EUR/ha. Otse taotledes kuni 300 EUR/ha);
  • pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus;
  • metsamaaparandustööde toetus (olemasolevate metsakraavide ja truupide uuendamine vastavalt KEM määrusele nr 10/2014);

SA Erametsakeskus kaudu on võimalik Euroopa Liidu vahenditest saada

"NATURA 2000 toetus erametsamaale"„ mille kaudu aidatakse kaasa Natura 2000 erametsamaa säästvale kasutusele, kompenseerides erametsaomanikele saamata jäänud tulu.

"Metsa majandusliku väärtuse parandamine" (hooldusraied ja väiketehnika);

 "Kahjustatud metsa taastamine ja tulekahju ennetamine"

 

Täpsem info toetuste kohta EMK ja PRIA kodulehelt.

 

Kontakt: Aardla 23D, Tartu 50110 Metsaekspert asukoha kaart Telefon: 742 2355 ; 514 8885 E-post: info@metsaekspert.ee