Riigi toetus metsaomanikule

LUGUPEETUD METSAOMANIKUD
Kas teate, et Teil on võimalik taotleda
TOETUST ERINEVATELE METSANDUSLIKELE TEGEVUSTELE?

 

 Koostöös Kesk-Eesti Metsaomanikud MTÜ-ga pakume oma klientidele metsanduslike (sh. kavade) toetuste taotlemise võimalust riiklikest vahenditest.

 

Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuse määramisel rakendatakse inventeerimisandmete metsaregistrisse kandmise hetkel kehtinud toetuse määra.

Metsaregistrisse kantud inventeerimisandmetele on toetus kuni 100% arve summast, aga mitte rohkem kui:

• 14,5 €/ha (metsamajandamiskava)
• 13 €/ha (metsa inventeerimine)

 Toetust ei maksta, kui inventeerimisandmete kandmisest metsaregistrisse on möödunud rohkem kui 2 aastat.

2015. aasta taotlusvoor toimus 20.veebruaril. SA Erametsakeskus informeerib järgmistest võimalikest taotlusvoorudest.

Loe edasi: Riigi toetus metsaomanikule

Kontakt: Betooni 9-272, Tartu 51014 Metsaekspert asukoha kaart Telefon: 742 2355 ; 514 8885 E-post: info@metsaekspert.ee